Background information about the song:

Violeta has fled from the brothers and found back to the house where they once lived. When she enters the house, she is bombarded with impressions and old memories, and she sees the former family life and her mother's life out in the world, passing by in a chaotic cabaret inside her own head. The Devil emerges out of the scenes and lures her with the only thing her father always insisted so strongly on that she must never try, namely the vodka that is standing on the organ, upstairs in the attic. The devil is a charmer, her father has been a manipulator and liar, so why not try to wet the lips with a few of the shiny drops ...

Satan i halsen

Satan in your throat

Edle dråper kan trygt nytes av den vanlige mannFine drops can be safely enjoyed by the common man
Den skal vær forsiktig som har boblende blod i sin armBut those with boiling blood in their veins should be careful
Det finnes ikkje maken, eller tilsvarende forførende vannThere's nothing alike, or equally tempting waters
Prøv å stå imot om du kan, men eg lover deg det går ikkje anTry to resist if you can, but I promise you it won't work
  
Det ville vært totalt uansvarlig, og det reinskårne galskapIt would be totally irresponsible and sheer lunacy
å vurdere å fukte leppa med de blanke dråper fra flaskåto consider wetting the lip with the shiny drops from the bottle
som mi mor har gjømt, mor har gjømtthat my mother has hidden, mother has hidden
På loftet, på bildet av oss treUp in the attic, on the picture of the three of us
med flaska skrudd fast av orgelfingrerthe bottle screwed tight by organ fingers
med avtrykk av en ring på en fingwith the imprint of a ring on a finger
en peike sådana forefinger actually
en ring, minner eg oma ring which, I remind you
som nå tilhører en ravnnow belongs to a raven
  
Det skinner så blankt. Svelg og sjå altIt shines so gleamingly. Swallow and see everything
Sju blå fioler. Heng de om din halsSeven blue violets. Put them around your neck
Det brenner så varmt. Blod bobler i din armIt burns so hot. Blood is boiling in your veins
Ei stripe måneskinn. Sola fryser kaldtA strip of moonlight. The sun is freezing
  
I sju lange og sju vonde har eg hørt om blod som koaguleresFor seven long and seven bad have I heard about blood that coagulates
orgel som studeresorgans that are studied
speil som pulveriseresmirrors that are pulverized
Og tar det onde grep, VioletaAnd if you take the evil grip, Violeta
Der du før holdt fast, blir der som det brastWhere you used to hold on will be where it burst
og som en villhest blir du sendt nådelaust i bakkenand like a wild horse, you will be thrown to the ground mercilessly
Og alt som er kjent blir satt på ventAnd all that is known is put on hold
Alt som er kjent blir satt på ventAll that is known is put on hold
  
Ta denne sjangsen. Spinn hjulet mens du kanTake this chance. Spin the wheel while you can
Det går et krater i valsen, av strupens tørre sangThere is a crater in the waltz, caused by the throat's dry song
Kom inn i transen. Den stryker deg på langsGet into the trance. It rubs you the right way
Du har satan i halsen. Nå er du hans barnYou have satan in your throat. Now you are his child


Latest tweets from kaizers_kj:
Anybody interested in musicals? =:-) https://t.co/tw81Y1vx62 (English) https://t.co/WH9UB3EsGu (German)
Oct 20
Og alt me har er minner ... fra den gangen Maestro kom ut: https://t.co/wUsPtRCXjI
Oct 19
An attempt at translating the Hengtmann lyrics: https://t.co/mkKb8SApiC (English) https://t.co/2wn8bsdUtP (German)
Oct 18
Og alt me har er minner ... fra Rock am Ring 2004: https://t.co/pNfE2mi9wU
Oct 12
Og alt me har er minner ... fra Mann-mot-mann-videoen: https://t.co/6cSnBerzeT
Oct 5
News 2017/10/02 - New music on the way! =:-D No, unfortunately no new Kaizers music, but early next year our st... https://t.co/ecuDpJmOwC
Oct 2
Og alt me har er minner ... fra Alarmprisen 2002: https://t.co/o4Huc3iLeB
Sep 28
Og alt me har er minner ... fra den gangen Maestro kom ut og Janove og Geir sjekket platebutikken: https://t.co/wyoeyB0z89
Sep 21
Og alt me har er minner ... av en akustikk-session fra Pinkpop-festivalen: https://t.co/epbbqrXqxR
Sep 16
Four years since the last dance ... https://t.co/Zsant0MEIJ https://t.co/lZqn702rd7
Sep 14
Satan i halsen