Janove - Eg spår

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation!

Janove - Eg spår

Janove - I predict

Alt i alt, det er aldri så galt at det ikkje er godtAll in all, it's never so bad that it isn't good
Når ei dør lukker seg igjen og blir låst og en annen lukker seg oppWhen one door closes and is locked and another opens
Så sjå på deg nå og legg merke til kor du stårSo look at yourself now and take note of where you stand
Eg spår at på samme sted og samme tid om ett årI predict that at the same place and time one year from now
Ser du på dine to spor og vær sikker påYou will look at your two tracks, and be sure that
De står ikkje stilt, de gårThey don't stand still, they go
  
Men en dag er det ingen dører igjenBut one day there will be no doors left
Heile hagen din står åpenYour whole garden will be open
Og en dag er sol og lys din vennAnd one day, the sun and light will be your friend
Den neste forlover du deg med månenThe next you will get engaged with the moon
Pendelen svinger deg at og framThe pendulum swings you back and forth
Ikkje rart du er svimmel, men heyNo wonder you're dizzy, but hey
Sånn er livet mannSuch is life, man
Har du trekt ditt kort?Have you drawn your card?
Får eg spør deg kva du så?May I ask what you saw?
Var det en lys himmel over et ukjent land?Was it a bright sky over an unknown land?
For eg spår at på samme sted og samme tid om ett årBecause I predict that at the same place and same time one year from now
Ser du på dine to spor og vær sikker påYou will look at your two tracks, and be sure that
De står ikkje stilt, de gårThey don't stand still, they go
  
Alt i alt, det er aldri så galt at det ikkje er godtAll in all, it's never so bad that it isn't good
Når all den tid som ligger bak deg er gjortWhen all the time behind you is done
Og i all den tid som kommer, og dagen går fortAnd in all the time that comes, and the day goes fast
Skal du synge fra hjertet om alt som er santYou will sing from the heart about all that is true
Fylle ditt liv og del så med oss på godt og vondt alt som du fantFill your life and then share with us for better or worse everything that you found
Alle store eventyr begynner kun med ett skrittAll great adventures begin just with one step
Reis deg opp og gå. Det neste kan bli dittGet up and walk. The next one can be yours
  
Og en dag er det ingen dører igjenAnd one day there will be no doors left
Heile hagen din står åpenYour whole garden will be open
Og en dag er sol og lys din vennAnd one day, the sun and light will be your friend
Den neste forlover du deg med månenThe next you will get engaged with the moon
Pendelen svinger deg at og framThe pendulum swings you back and forth
Ikkje rart du er svimmel, men heyNo wonder you're dizzy, but hey
Sånn er livet mannSuch is life, man
Har du trekt ditt kort?Have you drawn your card?
Får eg spør deg kva du så?May I ask what you saw?
Var det en lys himmel over et ukjent land?Was it a bright sky over an unknown land?
For eg spår at på samme sted og samme tid om ett årBecause I predict that at the same place and same time one year from now
Ser du på dine to spor og vær sikker påYou will look at your two tracks, and be sure that
De står ikkje stilt, de gårThey don't stand still, they go


Janove - Blåste kyss og sendte vink

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation!

Janove - Blåste kyss og sendte vink

Janove - Blown kisses and waved goodbyes

Ikkje grin over blåste kyss og sendte vinkDon't cry over blown kisses and waved goodbyes
Det står en annen og venter på deg rundt neste svingThere is another waiting for you around the next turn
Med de samme ord som gjaldt mellom oss toWith the same words that we shared between us
Det blåste varmt en vind rundt oss, darlingThere blew a warm breeze around us, darling
Men kjærlighet som ser er ikkje blindBut the love that sees isn't blind
Du vinner og du taper, men ikkje grinYou win and you lose, but don't cry
Over blåste kyss og sendte vinkOver blown kisses and waved goodbyes
  
Eg ville aldri vært foruten alt me hadde i lagI would never want to miss everything we had together
Var det tungt for meg var det du som barIf it was heavy for me, it was you who carried the weight
En å snakke med, lytte til og læreOne to talk with, listen to, and to learn
Alt som et halvt liv har å by påEverything that half a life has to offer
Alt som har en start har en sluttEverything that has a start has an end
Men eg ville aldri vært forutenBut I would never want to miss
Alt me hadde i lagEverything we had together
  
Men ikkje snu deg rundt og sjå, eg bare angrer dåBut don't turn around and look, I would only regret then
Står me her lenger kommer eg aldri til å la deg gåIf we stand here longer then I'll never let you go
I dag er me et sårToday we are a wound
Og om me lar tiå gå og tørker våre tårer nå, darlingAnd if we let time pass and dry our tears now, darling
Blåser vinden en annen veiThe wind will blow another way
Ingen av oss har meir å seiNeither of us has more to say
Men ikkje snu deg rundt og sjåBut don't turn around and look
eg bare angrer dåI'd only regret then
  
Kjærlighet som ser er ikkje blindThe love that sees isn't blind
Du vinner og du taper, men ikkje grinYou win and you lose, but don't cry
Over blåste kyss og sendte vinkOver blown kisses and waved goodbyes


Janove - Opp av ruiner (Barrikadeballader versjon)

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation!

Janove - Opp av ruiner (Barrikadeballader versjon)

Janove - Up from the ruins (Barrikadeballader version)

Me står på første rad og ser på asken av vår egen hageWe stand in the front row and look at the ashes of our own garden
Eg kan ikkje for det når eg spør meg sjølI can't help but ask myself
Var det sånn me ville ha det?Was this how we wanted it?
Og sånn et liv me har levdAnd such a life we have lived
Det føles som om me har blitt vevd inn i et mønster frå gamle dagerIt feels as if we have become woven into a pattern from the old days
  
Og me lot det gå så lengeAnd we let it go so long
Lot det gå alt for lenge uten svarLet it go way too long without answers
Og me lo så lengeAnd we laughed so long
Grov djupt og alt for lenge til me stod i vår egen gravDug deep and way too long 'til we stood in our own grave
Aldri slutt å tru at det snurNever stop believing that it turns
At du vinnerThat you win
Det er alltid håp i enden av et hjulThere is always hope at the end of a wheel
som spinner, det spinner, det spinnerthat spins, it spins, it spins
  
En dag ska me reise opp av ruinerOne day we will rise up from the ruins
Og våre tårer skal bli til rubinerAnd our tears will turn into rubies
Og så ser me oss fram og ser oss aldri tilbarsAnd then we will look forward and never look back
Ha det så braFarewell to you
Men en dag ska me reise opp av ruinerBut one day we will rise up from the ruins
  
Me står på siste radWe stand in the last row
og ser alt som har vært og alt som kommerand see everything that has been and everything that's coming
Hadde eg visst då alt eg vett nåHad I known then everything I know now
Ville eg vært heilt sikker på alt som det rommerI would have been so sure of everything that it holds
Og kvert et steg er fortjentAnd every single step is deserved
Hardt levd er det godt levd?Hard lived, is it well lived?
Nei, det finnes ingen kort veiNo, there's no shortcut
Heile livet er en omvei tilbakeAll of life is a detour back
  
Og me lot det gå så lengeAnd we let it go so long
Lot det gå alt for lenge uten svarLet it go way too long without answers
Og me lo så lengeAnd we laughed so long
Grov djupt og alt for lenge til me stod i vår egen gravDug deep and way too long 'til we stood in our own grave
Aldri slutt å tru at det snurNever stop believing that it turns
At du vinnerThat you win
Det er alltid håp i enden av et hjulThere is always hope at the end of a wheel
som spinner, det spinner, det spinnerthat spins, it spins, it spins
  
En dag ska du reise opp av ruinerOne day you will rise up from the ruins
Og dine tårer skal bli til rubinerAnd your tears will turn into rubies
Og så ser du deg fram og ser deg aldri tilbarsAnd then you will look forward and never look back
Ha det så braFarewell to you
Men en dag ska du reise opp av ruinerBut one day you will rise up from the ruins
Og så ser du deg fram og ser deg aldri tilbarsAnd then you will look forward and never look back
Ha det så braFarewell to you
En dag ska du reise opp av ruinerOne day you will rise up from the ruins


Janove - Marie Tussauds & hennes mann imaginær

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation!

Janove - Marie Tussauds & hennes mann imaginær

Janove - Marie Tussauds & her imaginary husband

Når mørket faller på, porten er låstWhen darkness falls, the door is closed
Alle har kommet inn og satt seg nerEveryone has arrived and taken their seats
Par med sine vennepar reserverer bordCouples with their friends book tables
Til en soirée for ikkje bare én men for toFor a soirée not only for one but for two
  
Og lampene de lyser varmt og korken går i taketAnd the lamps they shine warmly and the cork flies to the ceiling
Det er tommel opp bak en gardinThere is thumbs-up behind a curtain
Og som et lite smykkeskrin åpner seg så flottAnd like a small jewelry box opening beautifully
Kommer inn Madame Marie TussaudsEnters Madame Marie Tussauds
  
Hu skjenker i en kopp med te til seg og så til hanShe pours a cup of tea for herself and then for him
Spør om han tar melk, ellers takkAsks if he takes milk, no thanks
Og hu legger så sin sminke på vakkert og galantAnd then she puts on her makeup beautifully and gallantly
Og får liksom hjelp med kåpe og en hattAnd gets help with her coat and a hat
  
Sånn har hu holdt på i alle år og gjort sin lille aktThat's how she has been doing it all the years with her little act
I det stille og i det små, heilt likt og heilt fastIn the quiet and in the small, completely the same and completely fixed
Og folk frå heile verden de kommer for å sjåAnd people from the whole world they come to see
Som det var før, som det var alltid, som det er nåHow it was before, how it was always, how it is now
  
Og så legger hu ut om sin kjærlighet og alle sine sorgerAnd then she tells about her love and all of her sorrows
Til sin mann som ingen ser som visst sitter der og lytterTo her husband who no one sees who surely sits there and listens
En gong var det en som sa; "Han finnes ikkje, han er død!"Once was there one who said "he doesn't exist, he is dead!"
Hu sa; "Det kommer an på kem som ser og kem som spør."She said, "it depends on he who sees and he who asks."
  
Hu seier de har reist og vært omkring Berlin, Amsterdam og LondonShe says they have traveled and been around Berlin, Amsterdam, and London
Og at livet har de levdAnd that they have lived life
Men heilt si de var involvert i en kollisjonBut ever since they were involved in a collision
Har de levd enkelt og mindre komplisertHave they lived simply and less complicated
  
Og så reiser hu seg, tar ett skritt fram, arm i arm med hanAnd then she gets up, takes one step forward, arm in arm with him
Byr på en dans, kviskrer inn i øyret hans; "Eg elsker deg", på franskOffers a dance, whispers in his ear, "I love you", in French
"Sko ønskt at du var her""I wish that you were here"
sa Marie Tussauds til sin mann imaginærsaid Marie Tussauds to her imaginary husband
  
Men det vakre som hu harBut the beauty that she has
Men det vakre som hu harBut the beauty that she has
Men det vakre som hu har får bare bli derBut the beauty that she has can only stay there
Det svarte går ikkje avThe black doesn't come off
Det svarte går ikkje avThe black doesn't come off
Det svarte går ikkje av en dalmatinerThe black doesn't come off a dalmatian
Det hjertet som hu har,That heart that she has,
Det hjertet som hu har, det er fullt av kjærlighet i detThat heart that she has, it's full with love inside it
Og den mannen som hu har,And the man that she has,
Og den mannen som hu har,And the man that she has,
Er han fortatt i live?Is he still alive?
  
Og så blåser hu store bobler, de små er fylt med røykAnd then she blows large bubbles, the small ones are filled with smoke
Han gir hu stjålne blomster frå si gravHe gives her stolen flowers from his grave
De mimrer litt om dager, år og timer som føykThey reminisce a bit about days, years, and hours that flew past
Litt om sant og litt om bedragA little about truth and little about deception
  
Og så stopper alle klokker opp og tiå står stilleAnd then all the clocks stop and time stands still
Når et stumteaterorgel runder avWhen a mute theater organ rounds off
Og så pakker hu sine ting som en aktiv scenografAnd then she packs her things like an active scenograph
Og bukker djupt tre gonger for Det Sorte KarnevalAnd bows deeply three times for The Black Carnival
  
Så hold fast i alt du har kjært som du har nærtSo hold tight to all you love that you have near
Hold fast i den hånda som du harHold tight to the hand that you have
Kanskje du er den neste som skal gå forbiMaybe you are the next one who will walk past
En gravlund og gå ut og leve ditt livA cemetery and go out and live your life
  
Reis deg opp, ta ett skritt fram arm i arm med hanStand up, take one step forward, arm in arm with him
By på en dans og kviskre inn i øyret hans; "Eg elsker deg!", på franskOffer a dance and whisper in his ear, "I love you!", in French
For nå er du her med Marie Tussauds og hennes mann imaginærFor now you are here with Marie Tussauds and her imaginary husband
  
Men det vakre som hu harBut the beauty that she has
Men det vakre som hu harBut the beauty that she has
Men det vakre som hu har får bare bli derBut the beauty that she has can only stay there
Det svarte går ikkje avThe black doesn't come off
Det svarte går ikkje avThe black doesn't come off
Det svarte går ikkje av en dalmatinerThe black doesn't come off a dalmatian
Det hjertet som hu har,That heart that she has,
Det hjertet som hu har, det er fullt av kjærlighet i detThat heart that she has, it's full with love inside it
Og den mannen som hu har,And the man that she has,
Og den mannen som hu har,And the man that she has,
Er han fortsatt i live?Is he still alive?
Konzertjunkie on Facebook:
https://www.facebook.com/ konzertjunkie
Konzertjunkie onTwitter: kaizers_kj
Janove - Barrikadeballader