Janove - Det Sorte Karneval

Janove - Det Sorte Karneval

Janove - The Black Carnival

Trill din lirekasse inn og fortellRoll in your street organ and tell us
Trekk dine tepper opp og slå på din karusellOpen your curtains and turn on your carousel
Om i din hatt ligger en cent eller toWhether there is one cent in your hat or two
la dine ord og dine toner få falle til jordlet your words and your tones fall to the ground
  
Og som et stille vatten lytter etter hemmelig tegnAnd like a still water listens for secret signs
heilt til himmelen åpner sine sluser og gir oss regnuntil the heavens open their floodgates and give us rain
Om du blir våt, om du blir kald og trenger lyIf you get wet, if you get cold and need shelter
da er det alltid plass til to under min paraplythere's always room for two under my umbrella
  
Det fins en hengende hage i AmsterdamThere's a hanging garden in Amsterdam
kor Édith Piaf har stått og sunget sin Padam Padamwhere Edith Piaf stood and sang her Padam Padam
De amorøse promenerer langs en kanalThe lovers promenade along a canal
og en ukjent og en fremmed lett kan ende opp arm i armand an unkown and a stranger can easily end up arm in arm
  
Men har du vært i Hamburg, Tommy?But have you been to Hamburg, Tommy?
Hamburg, Tommy, har du vært der?Hamburg, Tommy, have you been there?
For alle reiser til BerlinBecause everyone travels to Berlin
Her kan du være deg sjøl, eller du kan være en annenHere you can be yourself, or you can be someone else
Ingen som bryr seg når du går rundt på ReeperbahnNoone cares if you walk around the Reeperbahn
  
For kvelden er full av synderBecause the night is full of sins
og nettene tar betaltand the nights charge you
Som et tempel uten underLike a temple without miracles
Om du går inn vil du bli kvaltIf you enter you'll suffocate
inne på "Det Sorte Karneval"inside "The Black Carnival"
  
Bak en glamorøs fasade av glitter og panasjBehind a glamorous facade of glitter and panache
fins glans i hver pomade, fjær som bruser og på deg gjør stasthere's shine in every pomade, feathers that rustle and make you look splendid
Kor ambisjoner spiser ærlighet til lunsjWhere ambitions eat honesty for lunch
vakkert orkestrert og akkompagnert av Steinway og hans sønnbeautifully orchestrated and accompanied by Steinway and his son
  
Du blir satt fast i en vev av gambling, jus og managementYou get stuck in a web of gambling, law and management
En time fri kommer som himmelsendtAn hour off seems like godsent
Vit at denne byen har ikkje kvilt si 63Know that this town hasn't rested since 63
Han vil, han vil, han vil vokse oppIt wants, it wants, it wants to grow up
men vet fortsatt ikkje kva han skal blibut still doesn't know what it wants to become
  
De legger ner, i taktfast frekvens, business etter businessThey shut down, at a steady pace, business after business
Skjelettet står uten hud og hårThe skeleton remains without skin and hair
Kva hjelper det med konsesjon når du ikkje får lisens?What does a concession help if you can't get a license?
Bordet blir mindre og rundt det, ja så sitter bare mennThe table is getting smaller, and there's only men around it
  
Men igjen, Tommy, kommer du forbiBut again, Tommy, if you come by
med kun en cent til ditt navnwith your name being worth only one cent
Klamrende fast i en drøm du gjerne vil skal bli sannClinging to a dream you want to become reality
Då kan du skitne deg ut på tysk i BerlinYou can make a fool out of yourself speaking German in Berlin
eller drukne i Amsterdamor drown in Amsterdam
før du er velkommen til å bli spist opp her på Reeperbahnbefore you're welcome to get eaten up here on Reeperbahn
  
For kvelden er full av synderBecause the night is full of sins
og nettene tar betaltand the nights charge you
Som et tempel uten underLike a temple without miracles
Om du går inn vil du bli kvaltIf you enter you'll suffocate
inne på "Det Sorte Karneval"inside "The Black Carnival"


Janove - En rik brønn som lyger

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation and typing out the lyrics!

Janove - En rik brønn som lyger

Janove - A rich well that lies

Det står en brønnThere is a well
Et svart djupt hål og lygerA black deep hole and it lies
For kver cent drypt er nok et løfte bruttFor every cent dropped there's another promise broken
Det her er en rik brønn som lygerThat here is a rich well that lies
Han er tusen fot djup du står med et stupIt is a thousand feet deep you stand at a precipice
Når din mynt fykerWhen your coin drifts away
Du finner ikkje gull i regnbuens gryterYou won't find gold at the rainbow's pots
Men i bånn av en rik brønn som lygerBut at the bottom of a rich well that lies
  
Disen ligger over bakken over altThere's haze above ground everywhere
I og rundt denne brønnen som er falskIn and around this well that is false
Kvit katt blir malt svartA white cat is being painted black
Først bringer han hell, så bringer han altFirst it brings good luck, then it brings everything
Teatret brenner rundt Julie, rundt RomeoThe theater is burning around Juliet, around Romeo
Og alle brikkene er svimleAnd all the bricks are dizzy
Drikker gift og står oppstilt som dominoDrink poison and are lined up like dominos
  
Katten teller ner - En cent herThe cat counts down - One cent here
Katten teller ner - En cent derThe cat counts down - One cent there
Ansiktet ser - Lille speil på vannetThe face looks - Little mirror on the water
Ansiktet ser - Kem er du om ikkje meg?The face looks - Who are you if not me?
  
Det står en mann i frakk og med et hårA man is standing there, in a coat and with a hair
Svart som kull og rykerBlack like coal and smoking
Og kvert ord sagt er nok et ord tattAnd every word said is another word taken
I frå ei bok som han predikerFrom a book, that he preaches
Han lover meir enn det er plass til i et løfteHe promises more than there is room for in a promise
Under sålen hans, en vei av likUnder his sole, a path of corpses
Det finns ingen klang i løftet som stigerThere is no sound in the promise that rises
I frå bånn av en rik brønn som lygerFrom the bottom of a rich well that lies
  
Disen ligger over bakken over altThere's haze above ground everywhere
I og rundt denne brønnen som er falskIn and around this well that is false
Kvit katt blir malt svartA white cat is being painted black
Først bringer han hell, så bringer han altFirst it brings good luck, then it brings everything
Teatret brenner rundt Julie, rundt RomeoThe theater is burning around Juliet, around Romeo
Og alle brikkene er svimleAnd all the bricks are dizzy
Drikker gift og står oppstilt som dominoDrink poison and are lined up like dominos
  
Katten teller ner - En cent herThe cat counts down - One cent here
Katten teller ner - En cent derThe cat counts down - One cent there
Ansiktet ser - Lille speil på vannetThe face looks - Little mirror on the water
Ansiktet ser - Kem er du om ikkje meg?The face looks - Who are you if not me?


Janove - Synd at synd går i arv

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation and typing out the lyrics!

Janove - Synd at synd går i arv

Janove - Shame that sin is inherited

Synd at synd går i arvShame that sin is inherited
Også så tett, me går arm i armAnd so closely, we go arm in arm
Er det ingen som kan slå alarmIs there no one who can sound the alarm
Og sette en strek og sei bare slettAnd draw a line and say just erase
Alt som er påført av vrede og harmlatEverything that is inflicted by anger and resentment
Sånn at ikkje eg, men i hvertfall mitt barnSo that not me, but at least my child
Går fri frå sin far synd og hans far før detGoes free from his father's sins and his father's before that
  
Ikkje for å virke så veldig prektigNot to seem so very magnificent
Alt eg har gjort er heller ikkje riktigNot everything I have done is right either
Eg seier bare handling sko det ikkje gått slekt iI'm just saying deeds should not run in the family
Koffor skal døtre og sønner ha ansvar for det?Why should daughters and sons have responsibility for that?
La de gå fri frå sin fars synd og hans far før detLet them go free from their father's sins and his father's before
  
Sko me latt de gå fri - I heinzeitShould we let them go free - In hindsight
Sko me latt de gå fri - I heinzeitShould we let them go free - In hindsight
Sko me latt de gå fri fråShould we let them go free from
Sin fars synd og hans far før detTheir father's sins and his father's before
  
Synd at synd går i arvShame that sin is inherited
Uansett kor uskyldige barnRegardless how innocent children are
Uforbeholdent og uansett sjarmUnreserved and regardless of charm
Går de til grunne under en fremmeds armThey perish under the arm of a stranger
Sjøl om hans fang er varmtEven though his lap is warm
Ville eg tusen gonger heller vært hanWould I a thousand times rather be him
Som går fri frå sin fars synd og hans far før detThat goes free from his father sins and his father's before
  
Ikkje for å virke så veldig prektigNot to seem so very magnificent
Alt eg har gjort er heller ikkje riktigNot everything I have done is right either
Eg seier bare handling sko det ikkje gått slekt iI'm just saying deeds should not run in the family
Koffor skal døtre og sønner ha ansvar for det?Why should daughters and sons have responsibility for that?
La de gå fri frå sin fars synd og hans far før detLet them go free from their father's sins and his father's before
  
Sko me latt de gå fri - I heinzeitShould we let them go free - In hindsight
Sko me latt de gå fri - I heinzeitShould we let them go free - In hindsight
Sko me latt de gå fri fråShould we let them go free from
Sin fars synd og hans far før detTheir father's sins and his father's before


Janove - Tanker

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation and typing out the lyrics!

Janove - Tanker

Janove - Thoughts

Kor lenge har me gått med guarden oppHow long have we gone with our guard up?
Nå kan du trygt senke han heilt, heilt nerNow you can safely lower it completely, completely down
Eg tenker det blir ingen kampI think there won't be a fight
Ingen har tapt og heller ingen som vantNo one has lost, nor has anyone won
  
Og nå som me er fri frå altAnd now that we are free from everything
Og eg syns eg ser en brist i demningen derAnd I think I see a gap in the damn there
Då tenker eg det er greit at det bristerI think it's okay that it bursts
Så lenge det er kjærlighet som renner nerAs long as it's love that flows down
  
Og til den som seierAnd to the one who says
Kor enn eg legger min hatt er mitt hjemWhere I lay my hat is my home
Den er i dag, den er for alltidThat one is today, that one is for always
Og for evig min vennAnd forever my friend
  
Så om eg får vær for degSo if I can be for you
Vær for deg alt som du er for megBe for you everything that you are for me
Då kan me smi vår egen lykke me toThen we can forge our own happiness, us two
Og alle andre smi for segAnd everyone else forges for themselves
  
Alt de tok i frå meg fekk de billigAll they took away from me, they got for cheap
For å forstå meg måtte de sett meg inniTo understand me they would have had to see inside me
Alt de gjord med ord var det ingen sting iEverything they did with words, there wasn't a sting in
At de slo, det kan eg tilgiThat they thrashed, I can forgive
Eg kom aldri tilbake med hevn, men heller sindigI never came back with revenge, but rather with calmness
Tilbake som en venn til din byBack as a friend to your town
Med begge mine hender oppWith both hands up
Eg stilte frivilligI volunteered freely
Men mine tanker fekk de aldriBut they never got my thoughts
  
Legg av deg alt som hendte i gårForget about everything that happened yesterday
Vær lett som en fjær, bare værBe light as a feather, just be
For det finns ingen tid, det finns ingen stedBecause there is no time, there is no place
Annet enn du og meg nå, akkurat herOther than you and me now, right here
  
For verden er aldri vakrere ennFor the world is never more beautiful than
Når du er her som min vennWhen you are here as my friend
Med deg ville eg levdWith you I would live
Med deg ville eg deltWith you I would share
Mine tanker om igjenMy thoughts, over again
  
Alt de tok i frå meg fekk de billigAll they took away from me, they got for cheap
For å forstå meg måtte de sett meg inniTo understand me they would have had to see inside me
Alt de gjord med ord var det ingen sting iEverything they did with words, there wasn't a sting in
At de slo, det kan eg tilgiThat they thrashed, I can forgive
Eg kom aldri tilbake med hevn, men heller sindigI never came back with revenge, but rather with calmness
Tilbake som en venn til din byBack as a friend to your town
Med begge mine hender oppWith both hands up
Eg stilte frivilligI volunteered freely
Men mine tanker fekk de aldriBut they never got my thoughts


Janove - Blomster frå ei grav

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation and typing out the lyrics!

Janove - Blomster frå ei grav

Janove - Flowers from a grave

Husker du då me var så fattigeDo you remember when we were so poor
Og stjal blomster frå di døde på en gravlundAnd stole flowers from the dead in a graveyard
Og du ga de til den første me gikk forbiAnd you gave them to the first person we passed by
Og sa; versågod, i frå oss to, gå ut og lev ditt livAnd said, "you're welcome, from the two of us, go out and live your life"
  
Det var ting som du sa, ting som du gjord, som var forskjellen på oss toThere were things that you said, things that you did, that were the difference between us
Det var ingenting som kunne holda deg igjen, eg drog og du stodThere was nothing that could hold you back, I pulled and you stood
Og det største du ga meg for å holda dette fortet og fylla dine skoAnd the biggest thing you gave me to hold this fort and fill your shoes
Var de blomstene du stjal, orda som du sa. Du ga, eg tok imotWas those flowers you stole, the words that you said. You gave, I received.
  
For det er nåBecause it is now
Nå er det min turNow it is my turn
Til å gå gjennom en gravlundTo go through a graveyard
Nå er det du som skal fåNow it is you who will receive
Nå skal du få dine blomster tilbarsNow you will get your flowers back
Nå skal du få tilbake de orda som du saNow you will get back those words that you said
  
Nei, det er ingenting her for meg lenger, alt eg har hørt og gjort, alt eg har sittNo, there is nothing here for me anymore, everything I have heard and done, everything I have seen
Eg har stirt oppi teen med tusen meter blikk i foajeen på MajesticI have stared at the tea with a thousand-yard stare in the foyer of the Majestic
Det er ikkje alltid du har tid, men det er ei tid for alt og en dag tar du et valgYou don't always have time, but there is a time for everything and one day you make a choice
Om å lukk opp ei dør, leva ditt liv fullt og heilt heller enn halvtTo open a door, live your life fully and completely instead of halfway
  
For det er nåBecause it is now
Nå er det min turNow it is my turn
Til å gå gjennom en gravlundTo go through a graveyard
Nå er det du som skal fåNow it is you who will receive
Nå skal du få dine blomster tilbarsNow you will get your flowers back
Nå skal du få tilbake alle orda som du saNow you will get back all those words that you said
  
Husker du då me var så fattigeDo you remember when we were so poor
Og stjal blomster frå di døde på en gravlundAnd stole flowers from the dead in a graveyard
Og du ga de til den første me gikk forbiAnd you gave them to the first person we passed by
Og sa; versågod, i frå oss to, gå ut og lev ditt livAnd said, "you're welcome, from the two of us, go out and live your life"
  
For det er nåBecause it is now
Nå er det min turNow it is my turn
Til å gå gjennom en gravlundTo go through a graveyard
Nå er det du som skal fåNow it is you who will receive
Nå skal du få dine blomster tilbarsNow you will get your flowers back
Nå skal du få tilbake alle orda som du saNow you will get back all those words that you said


Janove - Opp av ruiner

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation and typing out the lyrics!

Janove - Opp av ruiner

Janove - Up from the ruins

Me står på første rad og ser på asken av vår egen hageWe stand in the front row and look at the ashes of our own garden
Eg kan ikkje for det når eg spør meg sjølI can't help but ask myself
Var det sånn me ville ha det?Was this how we wanted it?
Og sånn et liv me har levdAnd such a life we have lived
Det føles som om me har blitt vevd inn i et mønster frå gamle dagerIt feels as if we have become woven into a pattern from the old days
  
Me står på siste radWe stand in the last row
og ser alt som har vært og alt som kommerand see everything that has been and everything that's coming
Hadde eg visst då alt eg vett nåHad I known then everything I know now
Ville eg vært heilt sikker på alt som det rommerI would have been so sure of everything that it holds
Og kvert et steg er fortjentAnd every single step is deserved
Hardt levd er det godt levd?Hard lived, is it well lived?
Nei, det finnes ingen kort veiNo, there's no shortcut
Heile livet er en omvei tilbakeAll of life is a detour back
  
Og me lot det gå så lengeAnd we let it go so long
Lot det gå alt for lenge uten svarLet it go way too long without answers
Og me lo så lengeAnd we laughed so long
Grov djupt og alt for lenge til me stod i vår egen gravDug deep and way too long 'til we stood in our own grave
Aldri slutt å tru at det snurNever stop believing that it turns
At du vinnerThat you win
Det er alltid håp i enden av et hjulThere is always hope at the end of a wheel
som spinner, det spinner, det spinnerthat spins, it spins, it spins
  
En dag ska du reise opp av ruinerOne day you will rise up from the ruins
Og dine tårer skal bli til rubinerAnd your tears will turn into rubies
Og så ser du deg fram og ser deg aldri tilbarsAnd then you will look forward and never look back
Ha det så braFarewell to you
Men en dag ska du reise opp av ruinerBut one day you will rise up from the ruins
Opp av ruinerUp from the ruins
Opp av ruinerUp from the ruins


Janove - Feil i mitt speil

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation and typing out the lyrics!

Janove - Feil i mitt speil

Janove - Flaw in my mirror

Tru det eller eiBelieve it or not
Og eg er ikkje sikker på koss eg det her skal seiAnd I'm not sure how to say this
Men eg har funnet feil i mitt speilBut I have found a fault in my mirror
Eg gjekk til han eg kjøpte det avI went to the man I bought it from
Og det med prisen, om han kunne slå avAbout the price, if he could give a discount
Men han sa; Nei, nå er det ditt speilBut he said, "No, now it's your mirror"
  
Eg tok et langt blikk i meg... SshhI took a long look into myself... Shh
Er det du som ser på megIs it you who's looking at me
Eller ser du det som eg serOr do you see what I see?
  
For når eg ser deg i mitt speil, ser eg en vennBecause when I see you in my mirror, I see a friend
Når eg ser meg i mitt speil, kjenner eg meg ikkje igjenWhen I see myself in my mirror, I don't recognize myself
Det snakker ikkje sant, det er falsktIt doesn't tell the truth, it is false
Så eg tok det med meg ut for å speila det rundtSo I took it out with me to mirror it around
Og alle det så på forteller det gjord vondtAnd everyone it looked at said it brought pain
Det er ikkje greit, bare hør, det snakker ikkje santThis isn't okay, just listen, it doesn't tell the truth
  
Ah, men det var då at det slo megAh, but it was then that it hit me
Ah, som det slo megAh, how it hit me
Me slår oss bare sammen me toLet's just get together, us two
  
For i eventyr er det ærlighet som varer lengstBecause in fairytales, it's honesty that lasts the longest
Du skal få hjelp av dei du treffer på din veiYou will get help from those you meet on your way
Og når min ærlighet blir besvartAnd when my honesty is answered
Med løgner og bedragWith lies and deceit
Då må det vær en feil i mitt speil, eller kva?Then there must be a fault in my mirror, or what else?
  
Så me tok heile veien rundt, uten å skilla lagSo we went all around, without parting ways
Alt me hadde å by på, kver enda dagEverything we had to offer, every single day
Var sannhet mot bedragWas truth against deceit
Og det var likt over alt, i Paris, Berlin og LondonAnd it was the same everywhere, in Paris, Berlin and London
Ikkje minst Amsterdam, det var som et rasNot the least Amsterdam, it was like an avalanche
Heile verden vil bedrasThe whole world wants to be deceived
  
Om me ser på deg og lygerIf we look at you and lie
Vrir på sannheter og nyter det... SshhTwist truths and enjoy it... Shh
Og eg kan gje deg en kviteAnd I can give you a white one
For 50 spenn og det er faktisk litt for liteFor 5 bucks and that's actually a bit too little
  
For i virkelighet er det ikkje ærlighet som varer lengstBecause in real life it isn't honesty that lasts the longest
Du får ingen hjelp av dei du treffer på din veiYou receive no help from those you meet on your way
Og når min ærlighet blir besvartAnd when my honesty is answered
Med løgner og bedragWith lies and deceit
Er det ingenting som er feil i mitt speilThere is nothing that is wrong with my mirror
Ja, men det er klartYes, but it's clear
At når heile verden vil bedrasThat when the whole world wants to be deceived
Er det ingenting som er feil i mitt speilThere is nothing that's wrong with my mirror
  
Ta en sjans, 50 spenn, sjå på deg sjølTake a chance, 5 bucks, look at yourself


Janove - Som du

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation and typing out the lyrics!

Janove - Som du

Janove - Like you

Og akkurat i det eg setter meg nerAnd right when I sit down
Slår opp mitt vinduOpen my window
Lander rett derRight there lands
En ravn som på meg serA raven that looks at me
Som duLike you
  
Eg tenker ta meg med og fly av stedI think take me along and fly away
Langt oppFar up
Ingen kan sjå ossNo one can see us
Eg kan sjå nerI can look down
Eg kan sjå altI can see everything
Som duLike you
  
Eg vil kjenne på alt som du går og kjenner påI want to know everything that you are feeling
Eg er redd for verdens smerteI am afraid of the pain of the world
Du bør vær redd for drømmen om håpYou should be afraid of the dream of hope
Som gror over alt mellom himmel og jordThat grows over everything between sky and earth
Eg vil ikkje vær redd som megI don't want to be afraid like me
Eg vil ikkje vær redd som megI don't want to be afraid like me
Eg vil vær redd som duI want to be afraid like you
  
Eg kysser mitt ikonI kiss my idol
Krysser mine fingreCross my fingers
Og trurAnd believe
Vrenger mi sjelTurn my soul inside out
Lukker opp mitt hjerteOpen up my heart
Slipper det utLet it out
Som duLike you
  
Eg vil ha lidenskap og pasjonI want to have enthusiasm and passion
Føle alt som er ekte uten fantomFeel everything that is real without a phantom
Eg vil bli ung for tidligI want to be young too early
Eg vil bli gammel for fortI want to grow old too fast
Og eg vil tenke for liteAnd I want to think too little
Og tenke for stortAnd think too big
Og eg vil elske livetAnd I want to love life
Sammen med nogenTogether with someone
Som duLike you
  
Eg vil ikkje vær redd som megI don't want to be afraid like me
Eg vil ikkje vær redd som megI don't want to be afraid like me
Eg vil vær redd som duI want to be afraid like you
  
Og akkurat i det eg setter meg nerAnd right when I sit down
Slår opp mitt vinduOpen my window
Lander rett derRight there lands
En ravn som på meg serA raven that looks at me
Som duLike you
  
Eg kysser mitt ikonI kiss my idol
Krysser mine fingreCross my fingers
Og trurAnd believe
Vrenger mi sjelTurn my soul inside out
Lukker opp mitt hjerteOpen up my heart
Slipper det utLet it out
Som duLike you


Janove - Verdens lengste farvel

Thanks to Tyler Herrmann (archduketyler) for the English translation and typing out the lyrics!

Janove - Verdens lengste farvel

Janove - The world's longest farewell

Ingen våte lommetørkler vinker til oss merNo wet handkerchiefs wave at us anymore
Tid har blitt den beste venn me harTime has become the best friend we have
Ingenting minnes mer kjært eller nærtNothing is remembered more dearly or closely
Enn øyeblikk me delte der me varThan moments we shared where we were
Du sa Paris er vel så bra som LondonYou said Paris is just as good as London
Men at du heller setter pris på det du harBut that you rather appreciate what you have
Når me står og strekker armer når et tog drar meg i fra degWhen we extend our arms when a train pulls me away from you
Og tar verdens lengste farvelAnd take the world's longest farewell
  
Ingen brev fulle av savn og sorg blir sendt i dagNo letters full of loss and sorrow are sent today
Knuste hjerter forblir et suvenirBroken hearts remain a souvenir
Og disen over taktoppane, klang frå kjerkeklokkeneAnd the fog over the rooftops, the sound from the church bells
Er ikkje lenger for oss, de forblir i NormandieAre no longer for us, they remain in Normandy
Og du smilte til meg som ungdomAnd you smiled to me as youth
Og ditt smil er fortsatt her kver dagAnd your smile is still here every day
Når me står og strekker armer når et tog drar meg i fra degWhen we extend our arms when a train pulls me away from you
Og tar verdens lengste farvelAnd take the world's longest farewell
  
Eg har stått under en åpen himmelI have stood under open skies
Når byen blir en karusell og månen svimmeltWhen the city becomes a carousel and the moon dizzy
Drar i våre hav så det flørPulling our oceans so the tide rises
Me har ikkje vinter, her er det bare høstWe don't have winter, here it's just fall
Klart det er fint her, sommer en liten trøstOf course it's nice here, summer a little consolation
Men kva hjelper det når par i hjerter dørBut what does it help when a pair of hearts die
Gje meg ei øde øy og gje meg et havGive me a desolate island and give me an ocean
Så strander me og glømmer forventninger og kravThen we'll strand there and forget all expectations and demands
  
Når me står under den samme månenWhen we stand under the same moon
I en annen tid, en annen plass enn då me var barnIn another time, another place than when we were children
Og ingen vett kor morgendagen går henAnd no one knows where tomorrow goes
Då går me i lagThen we go together
  
Du sa Paris er vel så bra som LondonYou said Paris is just as good as London
Men at du heller setter pris på det du harBut that you rather appreciate what you have
Når me står og strekker armer når et tog drar meg i fra degWhen we extend our arms when a train pulls me away from you
Og tar verdens lengste farvelAnd take the world's longest farewell
  
Og når støvet har lagt seg, stjernene plukket nerAnd when the dust has settled, the stars are plucked down
Og bølgene de bruser og ruller bare sakte inn mot strand og seier ssshhh...And the waves they roar and just roll slowly in towards the beach and say ssshhh...
Då ror me ut i en pram eg har laget, kun for eg seier det går anThen we row out in a barge I have made, only because I say we can
Så tømmer eg meg og mitt hjerte for alt eg vil sei til deg som er santThen I empty myself and my heart of everything I want to say to you that is true
  
Du seier bare ssshhh...You just say ssshhh...
  
Og en plass i manus må det stå; I love you long timeAnd there must be a place in the script that says: I love you long time
Det trenger ikke stå i bold med strek under og såntIt doesn't need to be in bold and underlined and such
I love you long timeI love you long time
Og så setter eg deg i landAnd then I set you on land
Ror mot horisonten alt det eg kanRow towards the horizon all that I can
Og så lengter eg meg tilbake til degAnd then I long back for you
Og så lengter eg meg framAnd then I long forward
Du holder meg så fastYou hold me so tightly
Du holder alt det du kanYou hold all that you can
Og dine siste ord de var velAnd I guess your last words were
Ikkje gå, bare ståDon't go, just stand
I verdens lengste farvelIn the world's longest farewell
Ikkje gå, bare ståDon't go, just stand
I verdens lengste farvelIn the world's longest farewell
Ikkje gå, bare ståDon't go, just stand
  
FarvelFarewell
Konzertjunkie on Facebook:
https://www.facebook.com/ konzertjunkie
Konzertjunkie onTwitter: kaizers_kj
Janove - Det sorte karneval